IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

KOLAŠINSKA 21, 2015.

Lokacija: Kolašinska 21, Beograd, Srbija

Investitor: Dobrila Miljković 

Godina realizacije: 2015.