IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

OIKOS SOFIA, 2006.

Koautori: Jovan Mitrović

Lokacija: Sofija, Bugarsaka

 

 Contractor: Oikos Sofia