IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

Tetovska, 2017.

Koautor: Jovan Mitrović

Lokacija: Tetovska 73, Beograd, Srbija

Investitor: Kosta Glušica

Godina realizacije: 2017.