IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

BETON HALA, 2011.

Koautori: Jovan Mitorvić, Aleksandar Rodić

Konkurs 2011. – 3. nagrada

Lokacija: Beograd, Srbija