IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE, 2003.

Koautor: Zoran Radojičić

Lokacija: Kralja Milana, Beograd, Srbija

Investitor: Grad Beograd

Godina realizacije: 2003.

(1. nargrada na konkursu Zoran Radojičić)