IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

TERAZIJSKA TERASA, 1998.

Koautori: Branislav Mitrović, Zoran Radojičić, 

Gordana Radović, Marina Šibalić

Konkurs 1998. – 2. nagrada

 Lokacija: Beograd, Srbija