IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

JOSHUA, 2001.

Koautori: Jovan Mitrović, Branko Pavić

Lokacija: Čika Ljubina 12, Belgrade, Serbia

Investitor: Jovanka Lightfoot

Godina realizacije: 2001.