IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

HADŽI MILENTIJEVA, 2012.

Koautor: Jovan Mitrović

Lokacija: Hadži Milentijeva, Beograd, Srbija

Godina realizacije: 2012.