IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

MILANA TEPIĆA, 2004.

Koautor: Jovan Mitrović

Lokacija: Heroja Milana Tepića 2-4, Beograd, Srbija

Godina realizacije: 2004.