IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

LAZAREVAČKA, 2006.

Koautor: Jovan Mitrović

Lokacija: Lazarevačka 1, Beograd, Srbija

Godina realizacije: 2006.