IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

PARISKA 12, 2008.

Koautor: Jovan Mitrović

Lokacija: Pariska 12, Beograd, Srbija