IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

MOKRA GORA, 2007.

Koautor: Jovan Mitrović

Lokacija: Mokra Gora, Srbija

Investitor: Dragan Tarlać