IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

NANO CENTAR, 2013.

Koautor: Jovan Mitrović

 Lokacija: Beograd, Srbija

Godina: 2013.