IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

Lighthouse Sea Hotel, 2016.

Koautor: Petar Sazdanović

Konkurs 2016.

 Lokacija: Sirakuza, Sicilija, Italija