IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

eFront 2014.

Koautori: Aleksa Bijelović, Žarko Jakovljević

Lokacija: Knez Mihajlova 1-3, Beograd, Srbija

Investitor: eFront

Godina realizacije: 2014.