IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

Muzej grada Beograda, 2016.

Koautor: Petar Sazdanović

Konkurs 2016. – 3. nagrada

 Lokacija: Beograd, Srbija