IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

Bota kuća na Rabu, 2017.

Lokacija: Rab, Hrvatska

Investitor: Boris Miljković

Godina: 2017.