IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

KOLAŠINSKA 21, 2015.

Lokacija: Kolašinska 21, Beograd, Srbija

Investitor: Dobrila Miljković 

Godina realizacije: 2015.

 

Objekat je građen u delu grada specifičnom po urbanizmu sa malim parcelama i velikoj gustini izgrаđenosti.

Na parceli od 220 m2 intervenisano je na postojećem objektu koji se nalazi u dnu parcele.

Zbog specifičnosti lokacije koju karakterišu objekti koji su na bliskom međusobnom rastojanju, dograđeni objekat je organizovan po vertikali sa dvostranom orijentacijom ka unutrašnjem dvorištu i ulici.

Izgrađeni objekti zauzimaju polovinu parcele, a preostali deo parcele  je slobodan u vidu zajednickog dvorišta sa zelenilom i pristupnim platoom i nezavisnim ulazima za dve formirane stambene jedinice. 

Funkcija novoizgrađenog objekta je organizovana na četiri nivoa. Dnevna zona objekta pozicionirana je na prva dva nivoa kao dvovisinski prostor sa galerijom i južnom orijentacijom prema ulici, dok je spavaći blok na trećem nivou orijentisan prema istoku ka dvorištu. Poslednji nivo je u funkciji radnog prostora sa izlaskom na terasu koja ima vizure na panoramu tog dela grada koju karakteriše park sa crkvom.

Objekat je pravilne, gotovo skulpturalno kubične forme, koji svojom jednostavnošću dominira u raznolikom izgrađenom gradskom pejzažu.