IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

Tetovska, 2017.

Koautor: Jovan Mitrović

Lokacija: Tetovska 73, Beograd, Srbija

Investitor: Kosta Glušica

Foto: Kosta Glušica, Relja Ivanić

Godina realizacije: 2017.

 

Objekat se nalazi na južnoj padini Pašinog brda, gde preovlađuju objekti kolektivnog stanovanja novije gradnje i manje objekti individualnog stanovanja.

Arhitektonsko funkcionalni koncept je nastao u korelaciji sa ambijentalnim vrednostima šire prostorne celine i konteksta lokacije. Objekat je projektovan kao poluatrijumski tip, tako da svi prostori budu orijentisani ka dvorištu koje sa druge strane definišu postojeći visoki četinari. Objekat je u kompozicionom smislu koncipiran kao slobodnostojeći betonski monovolumen razuđene pravougaone osnove. Centralna pozicija unutrašnjeg atrijuma i zaleđe sa zasenčenim površinama čine integralne prostore sa dnevnim zonama koje tokom letnjih dana dodaju novi kvalitet objektu. Velikim zastakljenim površinama ka atrijumu obezbeđuje se smena doživljaja unutrašnjih prostora sa otvorenim i bujnom vegetacijom. Različitost volumetruijskih potreba kod prostora je rešavana sa različitim visinama prostorija, princip međusobne usklađenosti površine i visine, a razlike su pomirene centralnim stepenišnim prostorom koje na poslednjoj etaži prelazi u blagu rampu, a zenitalna prosvetljenost dodaje dinamiku prostoru kroz kretanje svetla i senki tokom dana.