IZVEDENI OBJEKTI
STANOVANJE
JAVNI OBJEKTI
URBANIZAM
ENTERIJERI
KONKURSI
SVI PROJEKTI

Čolak Antina, 2023.

Lokacija: Čolak Antina 18, Beograd, Srbija

Foto: Relja Ivanić

Godina realizacije: 2023.

 

Stambeni objekat se nalazi u Čolak Antinoj ulici na Senjaku, u istorijsko-ambijentalnom delu Beograda koji je vec duboko pozicioniran u istoriji arhitekture grada. Projektovan je tako da objedinjuje funkciju porodičnog stanovanja na više nivoa, s obzirom na malu površinu parcele i potrebom za maksimalnom iskoriscenosti iste, u odnosu na urbanisticke parametre i polozaj gradjevinskih linija.

Objekat je definisan svojom namenom, proporcijama i volumenom u gotovo skupturalnoj formi u odnosu na okruzenje koje karakterisu oronule Senjacke stambene kuce sa bezbroj naknadnih intervencija. Pozicija, prostorni, oblikovni i funkcionalni aspekt objekta su u velikoj meri predodredili postojeći susedni objekti (sa pomoćnim objektima vrlo lošeg boniteta), koji se nalaze neposredno ili na samoj granici predmetne parcele. Iz tog razloga, objekat je funkcionalno orijentisan sa svim sadržajima ka unutrašnjem otvorenom dvorištu koje prolazi kroz objekat protežuci se duž cele parcele.

Monumentalnost forme se posebno ističe kroz oblikovanje objekta koji, pre svega, karakteriše betonska opna i kubus od opeke pozicioniran u okviru betonske opne. Ta dva glavna prostorna arhitektonska elementa svojim međusobnim odnosom definišu otvoreni, ali intimni prostor unutar parcele, koji je u direktnoj vezi sa slobodnim i transparentnim prostorom prizemlja u kome su smešteni svi dnevni sadržaji, formirajuci na taj način jedinstvenu funkcionalnu celinu.